Het negatieve sentiment

Wordt de boer  geframed? Of wordt door de immense negatieve berichtenstroom de wens de vader van de gedachte? De varkenssector heeft het onderzocht. Geen welles/nietes, geen wij/zij spelletjes. Gewoon met open vizier en in alle kwetsbaarheid de samenleving tegemoet treden.
Onderaan de pagina vindt u de aanleiding, de representativiteit en het volledige onderzoek (als .pdf bestand).

Het negatieve sentiment

Wordt de boer geframed? Of wordt door de immense negatieve berichtenstroom de wens de vader van de gedachte? De varkenssector heeft het onderzocht. Geen welles/nietes, geen wij/zij spelletjes. Gewoon met open vizier en in alle kwetsbaarheid de samenleving tegemoet treden. Aan meer dan 2.000 Nederlanders zijn 157 vragen gesteld in 2021. In 2022 is het onderzoek opnieuw uitgevoerd, Nu met 153 vragen. Het resultaat is opmerkelijk. De grote meerderheid staat pal achter de boer. Een kleine minderheid werpt zich op als tegenstander. Het onderzoeksresultaat staat haaks op de plannen van een aantal politieke partijen, berichten in de media en acties van maatschappelijke organisaties. Wat wil Nederland?

  • Een sterke varkenssector voor de toekomst!
  • Betere prijzen voor de boeren!
  • Meer waardering voor de boeren!
  • Varkensvlees hoort ook in de toekomst bij het voedselmenu!

Wij nodigen iedereen van harte uit dit onderzoek te lezen. En bedenk tijdens het lezen óók op welke wijze er de afgelopen maanden over de boeren is gepraat en geschreven. Door de politiek, de media en vele maatschappelijke organisaties. Op TV, de radio en in de kranten. Hebben we een kleine minderheid gehoord of de grote meerderheid? En WIE bepaalt nú hoe de toekomst van de boer er uit gaat zien? Een kleine minderheid of de grote meerderheid? En WAT bepaalt de toekomst van de boer? De frames of de feiten? Oordeel zelf!

Aanleiding

Een beeld van het maatschappelijk draagvlak voor de varkenssector in Nederland is belangrijk voor de positie-, beleids- en strategiebepaling van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Kortom: de POV wil weten hoe er gedacht wordt over de varkenssector in Nederland.

Representativiteit

1.531 respondenten hebben in 2022 meegewerkt aan het invullen van een uitgebreide digitale vragenlijst met 115 vragen van de varkenssector op het internet. Dit is substantieel. Hierdoor ontstaat een beeld over de opinies en percepties van de bevolking in Nederland. Anders gezegd: het onderzoek geeft een goed beeld hoe de Nederlandse bevolking denkt over de varkenssector.

Download het volledige onderzoek

DownloadDierenwelzijn Varkenshouderij hier het volledige onderzoek. In elke grafiek is de vraagstelling opgenomen conform de vragenlijst die is voorgelegd aan de respondenten.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Twitter