Frames of feiten?

Frames of feiten

Het bestaan van de Nederlandse boeren is in het geding! De sector is onderdeel geworden van een maatschappelijke discussie.

Een discussie met voor- en tegenstanders. Vanuit de politiek en maatschappelijke organisaties klinkt de roep om de sector stevig te saneren.

D66 wil een halvering van de veestapel. De Partij voor de Dieren doet zelfs een oproep om tenminste 75% van de boeren te saneren. Dit onder de titel 'laat de natuur niet stikken'.

Boeren zijn mensen van vlees en bloed, die trots zijn op hun vak. Boeren voelen zich niet meer gewaardeerd door de samenleving, ze voelen zich schuldig zonder te weten waaraan ze schuldig zijn.

Boeren hebben het gevoel er alleen voor te staan. Hun broodwinning is verworden tot een prangende kwestie: mogen zij nog wel voedsel blijven produceren?

Maar waarom?

De één roept dat de boer het klimaat kapot maakt. De ander zegt dat het welzijn van dieren in het geding is.

En weer een ander roept dat we alleen vlees voor eigen consumptie moeten produceren en moeten stoppen met exporteren.

Of je leest dat boeren plaats moeten maken voor natuur, zonneparken, windparken en woningen.

Wordt de boer hier geframed? Of wordt door de immense berichtenstroom de wens de vader van de gedachte?

Het kan ook zijn dat dit gewoon de mening van de Nederlandse bevolking is? En dat dit is wat Nederland wil.

Wat vindt de Nederlandse bevolking hiervan?De varkenssector heeft het onderzocht. Geen welles/nietes, geen wij/zij spelletjes. Gewoon met open vizier en in alle kwetsbaarheid de samenleving tegemoet treden. Aan meer dan 2.000 Nederlanders zijn 157 vragen gesteld.

Het resultaat is opmerkelijk. De grote meerderheid staat pal achter de boer. Slechts een kleine minderheid werpt zich op als tegenstander.

Het onderzoeksresultaat staat haaks op de plannen van een aantal politieke partijen, berichten in de media en acties van maatschappelijke organisaties.

Wat wil Nederland?

Een sterke varkenssector voor de toekomst!

Betere prijzen voor de boeren!

Meer waardering voor de boeren!

Varkensvlees hoort ook in de toekomst bij het voedselmenu!

Een stukje vlees eten omdat het lekker is!

Wij nodigen iedereen van harte uit dit onderzoek te lezen. En bedenk tijdens het lezen óók op welke wijze er de afgelopen maanden over de boeren is gepraat en geschreven. Door de politiek, de media en vele maatschappelijke organisaties. Op TV, de radio en in de kranten.

Hebben we een kleine minderheid gehoord of de grote meerderheid?

En WIE bepaalt nú hoe de toekomst van de boer er uit gaat zien? Een kleine minderheid of de grote meerderheid?

En WAT bepaalt de toekomst van de boer?

De frames of de feiten?

Oordeel zelf!Opmerkelijke resultaten

Een paar opmerkelijke resultaten uit het onderzoek onder de Nederlandse bevolking! Wat wil Nederland? Download het onderzoek!
Een sterke varkenssector voor de toekomst!
Boeren moeten beter betaald worden
Varkensvlees hoort ook in de toekomst bij ons voedselmenu

Het onderzoek

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin