Frames of feiten?

Frames of feiten

Het bestaan van de Nederlandse boeren is in het geding! De sector is onderdeel geworden van een maatschappelijke discussie.

Een discussie met voor- en tegenstanders. Vanuit de politiek en maatschappelijke organisaties klinkt de roep om de sector stevig te saneren.

D66 wil een halvering van de veestapel. De Partij voor de Dieren doet zelfs een oproep om tenminste 75% van de boeren te saneren. Dit onder de titel 'laat de natuur niet stikken'.

Boeren zijn mensen van vlees en bloed, die trots zijn op hun vak. Boeren voelen zich niet meer gewaardeerd door de samenleving, ze voelen zich schuldig zonder te weten waaraan ze schuldig zijn.

Boeren hebben het gevoel er alleen voor te staan. Hun broodwinning is verworden tot een prangende kwestie: mogen zij nog wel voedsel blijven produceren?

Maar waarom?

De één roept dat de boer het klimaat kapot maakt. De ander zegt dat het welzijn van dieren in het geding is.

En weer een ander roept dat we alleen vlees voor eigen consumptie moeten produceren en moeten stoppen met exporteren.

Of je leest dat boeren plaats moeten maken voor natuur, zonneparken, windparken en woningen.

Wordt de boer hier geframed? Of wordt door de immense berichtenstroom de wens de vader van de gedachte? Het kan ook zijn dat dit gewoon de mening van de Nederlandse bevolking is? En dat dit is wat Nederland wil.

Wat vindt de Nederlandse bevolking hiervan?

De varkenssector heeft het onderzocht. Geen welles/nietes, geen wij/zij spelletjes. Gewoon met open vizier en in alle kwetsbaarheid de samenleving tegemoet treden. Aan meer dan 2.000 Nederlanders zijn 157 vragen gesteld. Het resultaat is opmerkelijk. De grote meerderheid staat pal achter de boer. Slechts een kleine minderheid werpt zich op als tegenstander. Lees hier alles over het onderzoek!

Tijd voor actie!

We moeten de beeldvorming rechttrekken. Het beeld is anders dan de werkelijkheid.

Probeer het zelf. Vraag aan mensen die je tegenkomt hoeveel % van de Nederlanders nog vlees eet. Je zal verbaasd staan. Veel mensen zeggen, 85%, 70%, 65% of 75%. Men denkt dat nog maar 72% vlees eet (gemiddelde). Maar het is maar liefst 94%. Framing heeft hier z'n werk gedaan.

En ook de aanhangers van de Partij voor de Dieren eten vlees. Ja!!! Maar liefst 72%. En de belangrijkste reden dat ze vlees eten is 'ik vind het lekker'.

Help mee en verander de beeldvorming over de varkenssector. En als we het allemaal doen, dan heeft het impact.

Een gecoördineerde en samenhangende manier van werken en communiceren versterkt onze positie (= positie van de varkenssector). Doen we dat niet dan versterkt het de positie van het activisme en de dierenbeschermingsorganisaties!

Wij zijn er voor de varkenssector. Samen staan we sterk!

Wat kun jij doen?

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Twitter