Initiatief van de POV

Dit is een initiatief van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). De POV is een collectief van varkenshouders. De POV fungeert als de uitvoeringsorganisatie voor collectieve sectortaken en als springplank voor versterking van de marktpositie van varkenshouders, betere verdienmodellen en een betere ketensamenwerking. Binnen de POV bepalen de leden (de varkenshouders) de koers. De boer aan het roer!

Ga voor meer informatie over de POV naar www.pov.nl.

 

Word lid!

Als lid van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) staat u als boer aan het roer. Dit is dé kans voor de varkenshouders om de krachten bundelen en samen te werken op diverse terreinen en zo een betere positie in de keten te krijgen.  Om invloed te hebben en te houden op de besluitvorming van de POV is het van belang lid te zijn. Daarnaast is het belangrijk om uit te stralen naar andere partijen dat bij de POV een grote meerderheid van de Nederlandse varkenshouders is aangesloten.

Ga voor meer informatie naar www.pov.nl/over-de-pov/lidmaatschap. Door lid te worden steunt u de actie 'bouwen op frames of feiten'. Uw steun is hard nodig voor de toekomst van onze sector.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Twitter