Nederlandse boeren milieuvriendelijkste ter wereld

Van alle landen in de wereld heeft de Nederlandse agrarische sector relatief de laagste impact op het milieu. Per kilo landbouwproduct is de gezamenlijke ‘voetafdruk’ van CO2, pesticiden, energie en antibiotica in Nederland het kleinst.

Export

Nederland exporteert landbouwgoederen. 90% van het kippenvlees en de eieren uit Nederland wordt geleverd aan klanten in Noordwest Europa binnen een straal van 800 kilometer.

Belangrijke voedselleverancier voor de EU

Van onze landbouwproducten zetten we 90 procent af in Europese landen. Volgens het Europese Milieu Agentschap verbetert de Nederlandse positie bovendien de komende decennia verder. Door klimaatverandering zullen de zuidelijke Europese landen minder voedsel kunnen produceren en de noordelijke landen juist meer. We voeden dus niet ‘de hele wereld’, maar zijn wel een belangrijke voedselleverancier voor onze medeleden in de EU.

Investeringen in milieu en dierenwelzijn

De Nederlandse pluimveesector heeft veel geïnvesteerd in milieu en dierenwelzijn. Nederland loopt hiermee voorop in de wereld. Het is echter lastig voor de Nederlandse pluimveehouders om de extra kosten van deze investeringen terug te verdienen

Groeihormonen

In Nederland is het gebruik van groeihormonen sinds 1961 verboden. De overheid en de sector controleren hier streng op. Nederlands kippenvlees is vrij van hormonen

Supermarkten

Supermarkten maken fors winst op kippenvlees en eieren, hun marges nemen alsmaar toe. De prijzen die boeren ‘af boerderij’ ontvangen zijn al meer dan 30 jaar ongewijzigd.

Voetafdruk

Een belangrijke reden waarom onze ‘voetafdruk’ laag is, zijn de strengere regels. De wet- en regelgeving is in Nederland vele male strenger dan in andere landen. Het gebruik van antibiotica in de pluimveesector is bijvoorbeeld aan strikte regels gebonden. De boeren slagen er samen met allerlei partijen in om de inzet van antibiotica tot een minimum te beperken. In de periode van 2009 tot 2019 is het gebruik van antibiotica in de Nederlandse vleeskuikensector het sterkst gedaald van alle EU-landen. Het gebruik daalde met 73 procent. De ambitieuze reductiedoelstelling van 70 procent is daarmee gehaald

Grote stallen

De grootste stallen in Nederland zijn klein vergeleken met bedrijven in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en het voormalig Oostblok

Grote winkelketens en levensmiddelenbedrijven

De grote winkelketens en levensmiddelenbedrijven kunnen inkopen op basis van goedkoper buitenlands aanbod met lagere standaarden ten aanzien van milieu, dierenwelzijn en arbeidsvoorwaarden

Eisen en wensen nadelig voor het klimaat

Dikwijls zijn (boven)wettelijk eisen en wensen (zoals meer leefruimte en toegang tot de buitenuitloop) nadelig voor efficiëntie (grondstoffengebruik), emissies naar de omgeving en kans op zieke kippen. Meer leefruimte voor kippen en toegang tot een buitenuitloop wegen politiek vaak zwaarder dan andere duurzaamheidsaspecten (waaronder efficiëntie (grondstoffengebruik), emissies naar de omgeving en kans op zieke kippen

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Twitter